header2017
สถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้31
mod_vvisit_counterเมื่อวาน48
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้117
mod_vvisit_counterสัปดาห์ล่าสุด339
mod_vvisit_counterเดือนนี้1183
mod_vvisit_counterเดือนล่าสุด1383
mod_vvisit_counterทั้งหมด82165
มาตรฐาน/กฏระเบียบ
หน้าแรก การฝึกอบรม
การฝึกอบรม

        คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย “พิทักษ์ ท็อปการ์ด”
พนักงานของ “รักษาความปลอดภัย พิทักษ์ ท็อปการ์ด” ที่จะส่งเข้ารักษาการณ์ยังหน่วยงานของท่านจะต้องได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานของบริษัทฯ แล้วทุกนาย โดยบริษัทฯ มีขั้นตอนการฝึกอบรม ดังนี้
1. ก่อนเริ่มงาน
           เมื่อผ่านการสรรหา ผ่านข้อกำหนดและสมัครงานแล้ว บริษัทฯ จะเรียกตัวทำการฝึกอบรม โดยเจ้าหน้าที่แผนกฝึกอบรมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญงาน มีประสบการณ์ตามหลักสูตรและขั้นตอนที่กำหนดอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5 วัน และส่งฝึกตามหน่วยงานต่างๆเพื่อเรียนรู้งานจริงอีกไม่ต่ำกว่า 21 วัน
2. ฝึกทบทวน
            ทุกๆสัปดาห์ บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบประเมินผล ตรวจสอบการทำงานของพนักงานทุกหน่วยงาน หากพบว่าพนักงานคนใดในหน่วยงานปฏิบัติงานไม่มีคุณภาพ บกพร่องในหน้าที่ เฉื่อยชา บริษัทฯ จะเรียกเข้าอบรมทบทวนเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมทันที
3. ตามวงรอบ
            บริษัทฯ จะเรียกพนักงานทุกนายฝึกทบทวนตามรอบเดือนๆละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพอยู่เสมอ 

ตารางฝึกและอบรม รปภ.

ลำดับที่

เรื่อง

หลักการปฏิบัติ

1

ฝึกและอบรม รปภ. เกี่ยวกับ
มาตรฐานการปฏิบัติตัวทั่วไป
เมื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงาน

 • รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องมารยาท
 • รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องระเบียบวินัย
 • รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องการสังเกตการณ์
 • รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องฝึกท่าเดินและระเบียบแถว
 • รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องการช่วยชีวิตเบื้องต้น
 • การอบรมเรื่องการเขียนรายงานประจำวัน

2

ฝึกและอบรม รปภ. เกี่ยวกับ
มาตรฐานการปฏิบัติตัวทั่วไป
เมื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงาน

 • ฝึกการจับกุม
 • ฝึกการต่อสู้ด้วยท่ามือเปล่า
 • ฝึกการดับเพลิง
 • ฝึกการใช้วิทยุสื่อสาร
 • อบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและหน้าที่หลักของ รปภ.

3

ฝึกและอบรม รปภ. เกี่ยวกับ
มาตรฐานการปฏิบัติตัวทั่วไป
เมื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงาน

 • การบริการลูกค้าที่เข้ามาติดต่อในหน่วยงานที่ประจำอยู่
 • การช่วยเหลือลูกค้า
 • การจราจร
 • มารยาทต่อลูกค้า

4

การประชาสัมพันธ์ระหว่าง รปภ. และ หน่วยงาน

 • สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อห้ามของหน่วยงาน
 • อบรมให้รู้จักผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
 • อบรมเกี่ยวการปรับตัวเข้ากับหน่วย
 • งานที่ประจำอยู่
 • ประชาสัมพันธ์ให้ รปภ. ทราบทุกเรื่องที่ศูนย์แจ้งมา
 • ปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่

 

 

logofood1