header2017
สถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้31
mod_vvisit_counterเมื่อวาน48
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้117
mod_vvisit_counterสัปดาห์ล่าสุด339
mod_vvisit_counterเดือนนี้1183
mod_vvisit_counterเดือนล่าสุด1383
mod_vvisit_counterทั้งหมด82165
มาตรฐาน/กฏระเบียบ
หน้าแรก กฏระเบียบต่างๆ
กฏระเบียบต่างๆ

ระเบียบข้อปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

      พนักงานของบริษัท ฯ ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องยึดถือระเบียบการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ฯ โดยเคร่งครัดดังต่อไปนี้.-

 • พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานอยู่เป็นพนักงานของบริษัท ฯ ต้องแต่งกายตามแบบฟอร์มของบริษัท ฯเท่านั้น
 • มาปฏิบัติงานตรงตามเวลา ให้มาถึงหน่วยงานเวลา  17.50 น. และ 05.50 น.  โดยพร้อม  ณ ป้อมหน้า
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น  เข้มแข็ง  อ้อนน้อม มีมารยาทงดงาม
 • อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานตลอด  12  ชั่วโมง  ห้ามออกไปนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของ หน.ชุด  จนท.สายตรวจ และผู้บริหารโครงการ
 • สามารถสับเปลี่ยนหน่วยงาน หรือ ทดแทนหน่วยงานอื่น ๆได้ ตามคำสั่งของ จนท.สายตรวจ
 • ตรวจตราสังเกตการณ์ ดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง และลูกค้าให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
 • ต้องแสดงความเคารพต่อ ผู้ว่าจ้าง  นายจ้าง และลูกค้าที่ผ่านเข้า – ออก
 • ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ห้ามหลับยามโดยเด็ดขาด
 • ห้ามดื่มสุราของมืนเมาในขณะปฏิบัติหน้าที่  และในหน่วยงาน  หรืออยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมปฏิบัติงาน
 • ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในหน่วยงาน
 • ห้ามเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกชนิด  หรือเป็นผู้ค้าจำหน่าย
 • ห้ามนำบุคคลภายนอก หรือญาติ เข้ามาบริเวณป้อมยาม รปภ.โดยเด็ดขาด
 • ห้ามทะเลาะวิวาท  ยุยงส่งเสริม  และสร้างความแตกแยกในหมู่ พนักงาน รปภ.ด้วยกัน
 • ห้ามขาดงานโดยไม่ได้ลาล่วงหน้า  (หากขาดเกิน 3 วัน พ้นสภาพการเป็นพนักงาน)
 • ห้ามให้ผู้อื่นที่มิใช่ รปภ. มาปฏิบัติหน้าที่แทน รปภ.
 • ให้เขียนรายงานเหตุการณ์ประจำวันอย่าละเอียดทุกวันตามความเป็นจริง
 • ให้ปฏิบัติตามระเบียบการตรวจสอบยานพาหนะหรือบุคคล เข้า – ออก  ในหน่วยงานนั้นๆ หมายถึงการสอบถาม  แลกบัตร  ติดตามยานพาหนะและบุคคล
 • ให้ดูแลรักษาความสะอาดป้อมยามให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา
 • ห้ามละทิ้งจุดที่ตัวเองได้รับมอบหมายให้ดูแลโดยเด็ดขาด
 • การลาเร่งด่วนต้องแจ้งหัวหน้าชุดหรือสายตรวจก่อนล่วงหน้าเข้าเวรอย่างน้อย  6  ชั่วโมง
 • รปภ.ต้องไม่แสดงกิริยาต่อต้านกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา  ลูกค้า  และผู้บริหารโครงการเด็ดขาด
 • การขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาจะมีโทษสูงสุดต้องเข้ามารายงานตัวที่สำนักงานของบริษัทก่อนในโอกาสแรก

       ให้ หน.ชุด ฯ และ จนท.สายตรวจ ยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด หากพนักงานคนใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามกฎเกณฑ์ของบริษัท ฯ ต่อไปlogofood1